NIEUWS

Cijfers over de inhuur van PNIL in de zorg

7 februari 2023

Uit cijfers van het CBS stijgt het aantal ZZP’ers in de sector zorg het hardst. Ondanks de hogere stijging ligt het PNIL percentage zo’n 30% lager dan andere sectoren. Zo heeft de hele sector Zorg en Welzijn een PNIL percentage van 13,04%.

In de zorg wordt vaak gebruikgemaakt van zelfstandige zorgprofessionals, ook wel PNIL genoemd. Hieronder vallen uitzendkrachten, gedetacheerden en zzp’ers. Deze zorgprofessionals worden ingehuurd om bij te springen bij capaciteitsproblemen of om specifieke vaardigheden in te zetten.

Inhuur PNIL verschillende sectoren

 • 10,6% PNIL in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ).
 • 8,8% PNIL in de Jeugdzorg heeft een PNIL.
 • 6,8% PNIL in de Verzorging, verpleging en thuiszorg.
 • 5,8% PNIL in de ziekenhuizen.

Ziekenhuizen minst afhankelijk zzp’er

Ziekenhuizen zijn het minst afhankelijk zijn van zzp’ers. Dit laten cijfers van SZW zien.

 • GGZ: 90% zzp’er van de totale 10,6% PNIL inhuur.
 • Jeugdzorg: 67% zzp’er van de totale 8,8% PNIL inhuur.
 • Verzorging, verpleging en thuiszorg: 65% zzp’er van de totale 6,8% PNIL inhuur.
 • Ziekenhuizen: 45% zzp’er van de totale 5,8% PNIL inhuur.

Bron: zzp-er in de zorg

Recent nieuws

 • DeZorgBV over de professionele werkhouding

  11 april 2024

 • Anti-discriminatie beleid voor medewerkers van DeZorgBV

  11 april 2024

 • Dutch Medical Group en De Zorg BV gaan uit elkaar per 1 oktober 2023

  12 oktober 2023