Over chris

Chris had een brede achtergrond als gespecialiseerd verpleegkundige in verschillende ziekenhuizen en op de ambulance. Ook werkte hij voor uitzend- en detacheringsbureaus in de rol van opleidingscoördinator. Tijdens zijn loopbaan ondervond hij als geen ander het belang om als goed opgeleide professional snel te kunnen worden ingezet op de juiste plek. Volgens Chris was het een voldongen feit: Ervaring maakt het verschil! Zo ontstond geleidelijk de wens bij Chris om zijn visie over zorgbeleid verder uit te dragen en te bouwen aan een mooie stabiele organisatie. 

“HELAAS BESLOOT HET LOT IETS ANDERS EN MOESTEN WIJ (EN VOORAL MARIJE EN DE KINDEREN) DOOR ZONDER JE. WE MISSEN JE ERG CHRIS EN WE DRAGEN JE GEZELLIGHEID, TOMELOZE OPTIMISME EN HET GELOOF IN DE ZAAK VERDER. JE HOUDT ALTIJD EEN PLEKJE IN ONS HART EN IN ONS BEDRIJF”

Chris Mes

Chris Mes

Rust in vrede

In memoriam

CHRIS MES | Toen ik ruim drie jaar geleden als eerste werknemer bij “de jongens” van de Zorg BV ging werken riep ik: “Ik werk niet voor een baas, maar voor mijn vrienden”.

Inmiddels zijn er heel wat collega’s bijgekomen en De Zorg BV is voor velen al bekend als betrouwbaar detacheringsbureau met kwalitatief goed geschoold personeel. De Zorg BV is als een hechte familie: onvoorwaardelijk staan we naast elkaar en samen zijn we betrokken, positief, vakbekwaam en flexibel.

Onze familie heeft 7 april echter een verschrikkelijk bericht ontvangen. Onze medeoprichter, mede-hoofd van onze familie, Chris Mes is plotseling overleden.

We zijn intens verdrietig.

Chris is (samen met Marcello) 3,5 jaar geleden gestart met De Zorg BV. Vanuit zijn overtuiging dat detacheren in de zorg gepaard moet gaan met liefde en aandacht voor je werknemers ging hij de uitdaging aan om zelf een bedrijf op te richten.

Deze liefde hebben wij elke dag ook teruggezien. Vanuit het gevoel samen als familie te werken voor De Zorg BV, zijn wij allen, met veel plezier en heel gemotiveerd, voor elkaar aan de slag gegaan. Het bleek inderdaad echt een succesformule.

Samenzittend aan de keukentafel heeft het bedrijf steeds meer vorm gekregen en is het uitgegroeid tot het bedrijf van vandaag. Samenspraak, gelijkheid en gebruik maken van elkaars talenten staan centraal. Visie formuleren, scholingsbeleid, inrichting van website: alles werd samen besloten. We kregen daardoor onderling een hele sterke band met elkaar en gaan voor elkaar door t vuur.

“Wat JIJ wil”, is de meest gehoorde uitspraak die Chris deed. De overtuiging om werknemers zelf te laten bepalen waar en hoe zij wilden werken en ze daarbij serieus tegemoet te komen, stimuleerde de bedrijfsspirit om uit te groeien tot de bedrijfscultuur die wij nu zo koesteren.

Zelf werkte Chris ook elke dag hard mee: naast alle bedrijfswerkzaamheden bleef hij meedraaien op de ambulance als verpleegkundige en rapid-responder. Dat maakte dat alles bespreekbaar bleef: als geen ander wist hij wat de dagelijkse beslommeringen bij de uitvoer van het werk in konden houden en daardoor gaf hij ons het gevoel van nabijheid. Daarbij was hij uitermate deskundig in zijn vak.

Inmiddels zijn we dus uitgegroeid tot een heuse, hele hechte familie. Chris was daar trots op en wilde dit ook verder uitdragen. De Zorg BV-familie mocht wat hem betreft nog verder groeien, zodat we ook wat weerbaarder konden zijn op de arbeidsmarkt. Hij wilde “zijn familie” namelijk graag beschermen tegen kwetsbaarheid. We hebben in de afgelopen jaren al veel stormen doorstaan en we zijn zeker veerkrachtig, maar als goed werkgever stond hij voor zijn mensen en wilde hij het bedrijf verder verstevigen.

Chris laat een hele grote leegte bij ons achter. Hij was niet alleen mede-hoofd van onze werkfamilie, maar ook een vriend, een vertrouwenspersoon en docent. Chris was een ondernemende, vriendelijke man met veel humor: Wij zullen hem zo ontzettend missen.

Maar bovenal was Chris echtgenoot en vader van 3 kinderen. Ons hart gaat uit naar zijn gezin en zijn verdere familie. Wij wensen hen veel sterkte toe bij het verwerken van dit oh zo grote verlies.

Chris Mes